Cập nhật: 08:10 10/02/2020

Danh sách báo điện tử Việt Nam

Nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được phê duyệt trong Quyết định 362/QĐ-TTg năm 2019

Danh sách báo điện tử Việt Nam

Đối với báo và tạp chí in

Sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác).

Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cấp bộ, ngành trung ương (trừ các quân khu, quân chủng) tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý.

Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau:

a) Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá 01 tạp chí in; khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử và chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử.

Sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện.

b) Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước mỗi cơ quan có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.

c) Bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp thì được có tối đa 02 cơ quan báo nhưng chậm nhất đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí. Quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo hoặc 01 cơ quan tạp chí.

Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan tạp chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020.

d) Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định được có cơ quan tạp chí khoa học chuyên ngành. Các cơ quan tạp chí này thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật.

đ) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 cơ quan tạp chí thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh.

Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Các cơ quan cấp sở, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có cơ quan báo chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 05 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo); đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

e) Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 01 cơ quan báo trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 01 cơ quan tạp chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2019, các tổ chức ở trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Riêng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 03 cơ quan báo; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

g) Đến hết năm 2020, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước không còn cơ quan báo. Các tạp chí của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo giấy phép đã được cấp; việc cấp lại giấy phép thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử

Phương án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in như quy định tại khoản 1 trên đây thì được phép có báo, tạp chí điện tử.

Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Lộ trình thực hiện: Việc sắp xếp thực hiện theo lộ trình như đối với báo in, tạp chí in.

Danh sách báo điện tử Việt Nam được cấp phép

Hiện đang trong quá trình quy hoạch báo chí, nên danh sách tập hợp dưới đây có thể sẽ còn thay đổi:

Báo Nhân dân, Cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: https://nhandan.com.vn/

Báo Chính phủ, Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: http://baochinhphu.vn/

Báo Điện tử Vietnamplus, Thông tấn xã Việt Nam: https://www.vietnamplus.vn/

Báo điện tử VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam: https://vov.vn/

Báo điện tử VTV News, Đài Truyền hình Việt Nam: https://vtv.vn/

Báo điện tử Quân đội nhân dân, Quân ủy Trung ương & Bộ Quốc phòng: https://www.qdnd.vn/

Báo Công an nhân dân điện tử, Bộ Công an: http://cand.com.vn/

Báo Thế giới & Việt Nam, Bộ Ngoại giao: https://baoquocte.vn/

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, Bộ tư pháp: https://baophapluat.vn/

Thời báo Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

Báo Công thương điện tử, Bộ Công thương: https://congthuong.vn/

Báo điện tử Dân sinh, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội: http://baodansinh.vn/

Báo Giao thông, Bộ Giao thông vận tải: https://www.baogiaothong.vn/

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: https://nongnghiep.vn/

Báo điện tử Xây dựng, Bộ Xây dựng: https://baoxaydung.com.vn/

Báo Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Báo điện tử Vietnamnet, Bộ Thông tin & Truyền thông: https://vietnamnet.vn/

Báo điện tử Tổ quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: https://toquoc.vn

Báo điện tử Vnexpress, Bộ Khoa học và Công nghệ: https://vnexpress.net/

Báo Giáo dục & Thời đại, Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://giaoducthoidai.vn/

Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y tế: https://suckhoedoisong.vn/

Báo Dân tộc & Phát triển, Ủy ban Dân tộc: http://baodantoc.vn/

Báo điện tử Thanh tra, Thanh tra Chính phủ: https://thanhtra.com.vn/

Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: https://thoibaonganhang.vn/

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: