Quản trị Đại học điện tử
Phần mềm Quản trị Đại học điện tử thông minh

Phần mềm Quản trị Đại học điện tử

Phần mềm Quản trị Đại học điện tử được phát triển trên nền tảng hiện đại & bảo mật, tối ưu dành riêng cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đại học.

 Cho phép sinh viên tham gia học trực tuyến bằng thiết bị có kết nối Internet

 Biên soạn tài liệu học tập và bài thi phù hợp cho từng học phần. Hỗ trợ nhiều định dạng phù hợp cho nhiều kiểu nội dung học trực tuyến.

 Dễ dàng tạo lập và tổ chức lớp học, phân sinh viên và giảng viên phù hợp theo thời khóa biểu thống nhất.

 Báo cáo kết quả học tập trực tuyến tới từng giảng viên trước khi lên lớp một cách tường minh theo đúng tiến độ học tập để giáo viên dễ dàng quản lý và theo dõi quá trình học tập ở nhà của sinh viên.

 Phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi và đề thi, tổ chức thi trực tuyến.

 Tích hợp quản lý các nghiệp vụ tổ chức kỳ thi trắc nghiệm, tự động chấm thi, xuất báo cáo, thống kê và đánh giá chất lượng kỳ thi, cho phép triết xuất kết quả làm bài thi tức thời, thí sinh có thể dễ dàng tra cứu kết quả ngay sau khi thi.

Phần mềm dạy học kết hợp

Các tính năng cơ bản

Chúng tôi luôn cập nhật các công nghệ mới nhất để đảm bảo phần mềm luôn hiện đại, theo đúng xu hướng phát triển công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo trên thế giới.

01. Module Giảng viên: Quản lý danh sách giảng viên, nhật ký giảng dạy của giảng viên; cho phép tổng hợp đánh giá chất lượng giảng viên.

02. Module Thư viện điện tử: Cho phép lưu trữ mọi định dạng tài liệu mà người dùng có thể tải về hoặc xem trực tuyến.

03. Module Kế hoạch đào tạo: Cho phép thiết lập kế hoạch đào tạo; cho phép đơn vị/cá nhân có thể đề xuất nhu cầu đào tạo; cho phép tổng hợp nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo; hỗ trợ gửi thông báo về kế hoạch đào tạo (qua bảng tin hoặc qua email).

Phần mềm dạy học kết hợp

04. Module Khóa học: Quản lý danh sách sinh viên và giảng viên của khóa học; cho phép xây dựng công thức tính điểm tổng kết cho khóa học; cho phép phân quyền truy cập khóa học, thiết lập nhóm người dùng được quyền nhìn thấy và truy cập vào khóa học; cho phép theo dõi tiến trình học tập của sinh viên; hỗ trợ thiết lập các thông số cho khóa học (như: ngày hết hạn, cơ chế nhắc nhở, cơ chế chấp nhận/loại sinh viên).

05. Module Giáo trình: Cho phép tải lên bài giảng/giáo trình với nhiều định dạng khác nhau (Text, Video, Audio, Flash, và các định dạng Media khác ). Đồng thời cho phép quản trị, kiểm duyệt bài giảng/giáo trình theo qui trình kiểm duyệt, cho phép phân quyền truy cập vào bài giảng/giáo trình với các nhóm người dùng khác nhau. Cho phép chia bài giảng/giáo trình thành nhiều phần (tương tự như chương, mục) và có thể thiết lập các ràng buộc truy cập như: muốn truy cập vào một phần trong bài giảng/giáo trình thì sinh viên buộc phải hoàn thành phần trước đó.

- Chèn các khối trích dẫn
- Chèn hình ảnh, nhúng logo tự động, co giãn, điều chỉnh kích thước ảnh ...
- Tùy biến ảnh đại diện
- Tải lên tệp âm thanh, hình ảnh, multi media, nhúng video Youtube,...
- Dễ dàng quản lý bảng biểu, liên kết ngoài và công tức toán học
- Tải lên tệp tin đính kèm
- Cài giờ đăng cho bài viết
- Lấy lại toàn nội dung bài viết tinh gọn từ một liên kết bất kì chỉ với một lần click chuột
- Chèn nội dung từ tệp tin văn bản MsWord (docx)
- Kiểm tra chính tả tự động cho bài viết (trí tuệ nhân tạo)
- Chèn tin bài liên quan vào vị trí bất kỳ trong bài viết (hỗ trợ gợi ý từ hệ thống trí tuệ nhân tạo)
- Nhúng câu hỏi trắc nghiệm 1 đáp án, thăm dò dư luận
...

Cửa sổ soạn thảo phần mềm CMS

06. Module Học bạ: Cho phép xem thông tin về toàn bộ quá trình học tập cho một sinh viên; cho phép xem danh sách các khóa học đã tham gia; với mỗi khóa học, cho phép hiển thị các thông tin sau:

- Tình trạng học tập chung: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, điểm tổng kết, xếp loại...;
- Các bài kiểm tra đã tham gia và điểm chi tiết;
- Quá trình học tập chi tiết: Tổng thời gian học, thời điểm truy cập các nội dung trong khóa học...;
- Nhận xét, đánh giá của giảng viên...
- Chứng chỉ của sinh viên (nếu có).

07. Module Ngân hàng câu hỏi: Cho phép nhập và sử dụng được nhiều loại câu hỏi khác nhau: với nhiều loại thuộc tính cho câu hỏi; cho phép thực hiện quản trị, kiểm duyệt câu hỏi theo qui trình kiểm duyệt. Phân quyền quản trị câu hỏi theo danh mục, người quản trị chỉ được tương tác đến danh mục thuộc quyền quản lý của mình; Hỗ trợ import câu hỏi từ bên ngoài thông qua file excel; Hỗ trợ export câu hỏi ra bên ngoài theo định dạng file excel.

Phương pháp dạy học kết hợp

08. Module Đề thi: Cho phép tạo ra các đề thi theo nhiều cách khau như Cách 1: Sinh ngẫu nhiên đề thi theo cấu trúc được định nghĩa từ trước. Cấu trúc của đề thi bao gồm các thông tin: Thời gian làm bài, danh sách các phần thi (trong mỗi phần thi chứa: Số câu hỏi, mức độ, số điểm…). Cách 2: Tạo đề thi bằng cách chỉ định đích danh các câu hỏi sẽ được sử dụng; Cho phép tạo ra tiêu chí đánh giá sau khi thi. Các tiêu chí đánh giá phục vụ việc hiển thị ra các thông báo sau khi thi xong. Ví dụ nếu thí sinh được trên 80% sẽ thông báo: Bạn làm bài rất tốt; Đồng thời có hỗ trợ kết xuất đề thi ra file để phục vụ việc thi trên giấy; Cho phép phân quyền truy cập đề thi; Hỗ trợ hiển thị danh sách các đề thi đã có của một môn thi.

09. Module Tổ chức thi trong lớp học: Cho phép người quản trị tạo ra một hoặc nhiều bài thi/kiểm tra cho lớp học, thay đổi thứ tự bài kiểm tra trong lớp học và gán người được tham gia bài kiểm tra với mật khẩu truy cập (nếu cần thiết); Cho phép người quản trị thiết lập ra các thông số như: Điểm cần đạt của bài kiểm tra, Số lần được làm lại, Khoảng thời gian được phép làm bài; Cho phép sinh viên thực hiện xem danh sách các bài kiểm tra và trạng thái tương ứng (chưa làm, đã làm, kết quả...).

10. Module Tổ chức thi độc lập với lớp học: Cho phép việc tổ chức thi độc lập với lớp học duới nhiều hình thức khác nhau như: Thi tự do (phục vụ mục đích luyện thi, nâng cao kỹ năng, kiến thức), Thi có tổ chức (áp dụng cho các trường hợp: Thi sát hạch định kỳ, Thi tuyển dụng, Kiểm tra sát hạch sau đào tạo); Cho phép khởi tạo đợt thi, tạo danh sách thí sinh, gán vị trí dự thi và môn thi tương ứng, phân ca thi, tạo thông báo thi, giám sát tình trạng làm bài thi, khắc phục, xử lý các bài thi lỗi, quản trị ca thi tự do.

11. Module Giám sát thi: Cho phép quản trị danh sách giám thị cho các ca thi; Giám sát thí sinh theo phòng thi; Bù giờ cho thí sinh; Cho thí sinh làm lại bài; Cho thí sinh truy cập lại bài thi khi gặp sự cố; Đánh dấu bài thi của thí sinh vi phạm; Đánh dấu bài thi gặp sự cố.

E-learning
Lego

12. Module Chấm thi: Thực hiện cấu hình chấm thi trắc nghiệm tự động; Cho phép quản lý danh sách cán bộ chấm tự luận theo đợt thi; Hỗ trợ dọc phách và phân bài chấm cho cán bộ chấm thi; Phát hiện các bài thi có kết quả sai lệch nhiều và gán chấm lại; Gia hạn chấm thi cho cán bộ chấm thi; Cán bộ chấm có thể chấm bài thi trực tiếp trên máy hoặc kết xuất bài thi ra file để chấm thủ công; Cho phép người quản trị giám sát tình trạng chấm bài của cán bộ chấm thi.

13. Module Đăng ký: Sinh viên sử dụng mật khẩu đăng nhập; Cho phép người dùng đăng ký làm thành viên của hệ thống; Cho phép người quản trị cấu hình chế độ đăng ký thành viên(đăng ký tự do, đăng ký kiểm duyệt, không cho đăng ký).

14. Module Hồ sơ sinh viên: Cho phép cập nhật thông tin về các khóa học bắt buộc/tự nguyện, các môn học/khóa học đã tham gia/đã hoàn thành, thời khóa biểu.

15. Module Tham gia học tập: Cho phép hiển thị màn hình làm việc chung (DashBoard) của sinh viên. Màn hình này bao gồm các thông tin (như: Danh sách khóa học đang tham gia và trình trạng, kết quả học tập tương ứng; Danh sách các thông báo, sự kiện, thư cá nhân, hỏi đáp liên quan đến sinh viên); Cho phép sinh viên tìm kiếm các nội dung học tập trên hệ thống (bao gồm: Bài giảng, Khóa học, Bài thi, Tài liệu tham khảo, tin tức, diễn đàn, thông tin trợ giúp…); Sinh viên đăng ký và tham gia vào các khóa học. Với mỗi khóa học, sinh viên sẽ được tham gia vào không gian khóa học ảo với các chức năng như: Xem bài giảng, bài kiểm tra, tài liệu tham khảo trong khóa học; Xem thông báo, tin tức trong khóa học; Xem tiến trình học tập hiện tại; Tạo lịch, sự kiện, ghi chú cá nhân; Thảo luận với các sinh viên khác sử dụng các chức năng: Chat, diễn đàn, hộp thư cá nhân; Đặt câu hỏi, thắc mắc cho giảng viên và xem các trả lời của giảng viên; Góp ý, đánh giá, nhận xét, bình chọn về chất lượng của giảng viên trong khóa học); Cung cấp màn hình thi cho sinh viên, hỗ trợ đầy đủ tính năng thi trắc nghiệm như: Tự động đếm lùi, hiển thị nhiều loại câu hỏi, đánh dấu câu hỏi, nhảy đến câu hỏi bất kỳ, cảnh báo hết giờ.

16. Module Học trực tuyến: Cho phép thực hiện quản lý các buổi học trực tuyến; Các thành viên có thể tương tác trực tiếp với nhau thông qua: Video, webcam (truyền âm thanh và hình ảnh) và chia sẻ tài liệu; Cho phép ghi lại nội dung buổi học trực tuyến để có thể xem lại.

17. Quản lý thư nội bộ: Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người có quyền đăng lịch công tác có thể đưa lịch công tác lên hệ thống để toàn bộ nhân sự trong hệ thống nhanh chóng nắm bắt công việc được phân công ngay từ đầu tuần.

18. Quản lý lịch công tác: Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người có quyền đăng lịch công tác có thể đưa lịch công tác lên hệ thống để toàn bộ nhân sự trong hệ thống nhanh chóng nắm bắt công việc được phân công ngay từ đầu tuần.

19. Sao lưu dữ liệu tự động: Phần mềm tự động sao lưu dữ liệu 2 lần / ngày, đồng thời chuyển dữ liệu về hệ thống máy chủ chuyên biệt, đảm bảo nội dung và các tài nguyên luôn ở trạng thái sẵn sàng phục hồi khi xảy ra sự cố bất khả kháng.

20. Thống kê báo cáo lượt truy cập: Các thông tin báo cáo được cập nhật hoàn toàn trung thực (tích hợp Google Analytics API) và chính xác, phản ánh đúng về lượng truy cập của bạn đọc, qua đó ban quản trị dễ dàng hoạch định chiến lược phát triển tòa soạn để có thể phát triển hơn, có nhiều hơn bạn đọc trung thành, từ đó nâng cao uy tín tòa soạn.

21. Giám sát chặt chẽ: Hệ thống giám sát hoạt động của hệ thống 24/7 sẽ giúp cảnh báo tới cán bộ kỹ thuật để nhanh chóng khắc phục sự cố bất thường có thể xảy ra.

22. Theo dõi truy cập tài nguyên: Hệ thống cho phép quản trị viên có thể theo dõi quá trình hoạt động trên hệ thống của 1 tài khoản bất kỳ, giúp cho việc giám sát và điều hành hệ thống được đảm bảo an ninh, an toàn.

E Book

Đối tác vàng

Nền tảng công nghệ
Việt Long luôn tự tin theo kịp xu thế công nghệ hiện đại của thế giới, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

Nền tảng công nghệ

OS / Web ServerCentOS (Linux) / Nginx, UWSGI

Ngôn ngữ lập trìnhPython, Cython, Javascript

Giao diệnBootstrap, VueJS, Flutter, Jquery, Responsive, HTML, CSS

Cơ sở dữ liệuMariaDB, MongoDB, Elasticsearch

Trí tuệ nhân tạoScikit Learn, Tensorflow, Keras

Mở rộngNodeJS, Memcached, Redis, Dart

Công ty Phần mềm và Truyền thông Việt Long
“Không ngừng nghiên cứu và phát triển, Việt Long mang lại cho khách hàng những giá trị đích thực thông qua việc cung cấp những giải pháp, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với mức chi phí thỏa đáng nhất”

Về chúng tôi

Công ty Việt Long cung cấp các giải pháp và sản phẩm phần mềm công nghệ số hỗ trợ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, học trực tuyến, quản trị doanh nghiệp, hành chính điện tử, giải pháp phần mềm tòa soạn báo điện thử theo mô hình hội tụ.

Với quy trình thiết kế và xây dựng phần mềm chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng công nghệ cập nhật xu thế CNTT thế giới, Việt Long tự tin mang lại chất lượng sản phẩm phần mềm tốt nhất tới khách hàng với mức chi phí thỏa đáng nhất.

Với đội ngũ nhân sự năng động, trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm tai nhiều vị trí quan trọng trong các công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, chúng tôi tự tin triển khai các giải pháp và sản phẩm phần mềm nền tảng Web & Mobile tốt nhất tới khách hàng.

Responsive - Tối ưu hóa giao diện trên mọi thiết bị

Các phần mềm được thiết kế chuẩn hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị.

Điểm vượt trội

Điểm vượt trội

Tại sao khách hàng lựa chọn Việt Long làm đối tác? Bởi chúng tôi có nhiều những điểm cộng so với các doanh nghiệp Công nghệ thông tin hoạt động cùng lĩnh vực.
Cạnh tranh giúp chúng tôi phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn

CƠ CHẾ BẢO MẬT CAO

- Mã lệnh được kiểm duyệt khắt khe, chống những tấn công cơ bản như XSS, SQL Injection, Upload file mã lệnh...
- Liên tục cập nhật và nâng cấp các phần mềm máy chủ để tăng cường tính bảo mật hệ thống
- Cơ chế sao lưu dữ liệu linh hoạt, có thể nhanh chóng phục hồi dữ liệu trong trường hợp cần thiết
- Cơ chế bảo mật 2 lớp, người dùng hệ thống sử dụng mật khẩu mạnh
- Mã hóa dữ liệu trên đường truyền, sử dụng giao thức HTTPS
- Bảo mật mã nguồn và mã hóa mọi dữ liệu cần thiết của hệ thống

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI LỚN

- Các sản phẩm phần mềm luôn được xây dựng để có thể đáp ứng lượng truy cập đồng thời (CCU) lớn
- Báo điện tử có thể phục vụ nhiều lượt truy cập đồng thời của độc giả
- Các phần mềm có thể phục vụ nhiều tài khoản đăng nhập, khai thác và vận hành đồng thời
- Hệ thống phân tải bao gồm cả phần cứng và phần mềm luôn sẵn sàng
- Khả năng mở rộng hệ thống theo cơ chế linh hoạt, tiết kiệm tài nguyên

CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ, THEO KỊP XU THẾ

- Từng sản phẩm của chúng tôi luôn không ngừng nâng cấp phiên bản để có thể theo kịp xu thế trong từng lĩnh vực sản phẩm cung cấp
- Giải pháp báo điện tử luôn theo kịp xu thế báo chí với các ấn phẩm bài viết, góc nhìn, tin ảnh, tin video, E-Magazine, Long-form, Story...
- Giúp tiết kiệp thời gian tìm hiểu công nghệ để người dùng tập trung chuyên môn
- Tại bất cứ đâu có Internet, người dùng đều có thể đăng nhập và khai thác hệ thống một cách dễ dàng
- Chuẩn SEO, chuẩn AMP, Instant Article cho phép độc giả dễ dàng tiếp cận nội dung

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH

- Đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ 24/7 trong tất cả các ngày trong năm, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
- Chúng tôi luôn sẵn sàng nhanh chóng khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố bất thường
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực sản phẩm cung cấp, chúng tôi lắng nghe và chia sẻ khó khăn để đưa ra các giải pháp làm việc tối ưu
- Sự tâm huyết để sản phẩm có tính cạnh tranh cao trong từng lĩnh vực chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
- Chúng tôi sẵn sàng cùng khách hàng nâng cấp, phát triển và mở rộng sản phẩm trong tương lai

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Tách từ, kiểm tra chính tả tự động, điền dấu tiếng Việt tự động
- Tự động phân loại, nhận diện chuyên mục tin
- Xuất bản báo nói tiếng Việt
- Gợi ý từ khóa, bài viết liên quan ...

CHI PHÍ TỐI ƯU & LINH HOẠT

- Việt Long đã tính toán để tối ưu chi phí cho khách hàng trong từng loại sản phẩm
- Khách hàng có thể tính toán linh hoạt chi phí để phù hợp với mức đầu tư dựa trên từng Modun trong mỗi sản phẩm

Giải pháp & Sản phẩm

Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng các giải pháp và sản phẩm:

 TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ

- Quy trình xuất bản theo tiêu chuẩn của tòa soạn báo điện tử
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong biên tập bài viết và các tính năng phục vụ độc giả
- Đầy đủ tính năng và nghiệp vụ báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ
- Theo kịp xu thế báo chí đa phương tiện, E-Magazine, Long-form, Video/Podcast, Ảnh, MegaStory...
- Thiết kế chuẩn SEO, nâng cao hiệu suất tìm kiếm
- Giao diện hiển thị tốt trên mọi thiết bị của độc giả
- Ổn định, khả năng chịu tải, an toàn và bảo mật cao

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Quy trình xuất bản tin tức có sự phân cấp, quản lý chặt chẽ
- Giao diện dựa trên nền web hiển thị tốt trên mọi thiết bị, được tích hợp và cá nhân hóa tới các thông tin, ứng dụng và các dịch vụ hợp tác. - Kết nối chặt chẽ với các thành phần thông tin qua đó người dùng có thể khai thác mọi dịch vụ
- Thiết kế chuẩn SEO, nâng cao hiệu suất tìm kiếm
- Đảm bảo khả năng mở rộng phân hệ thông tin không giới hạn

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: