Cập nhật: 14:54 01/10/2019

Độc giả báo điện tử thích đọc mảng nào nhất?

Những gì mọi người muốn đọc và những gì mọi người thực sự đọc khá là khác nhau.

Khoảng ba phần mười (30%) người Mỹ được khảo sát bởi Survey Monkey cho biết họ mong muốn đọc nhiều hơn tin bài về mảng sức khỏe và môi trường. Dù vậy thực tế với mảng sức khỏe, chỉ hơn một phần tư (26%) số người được khảo sát hiện thường xuyên theo dõi mảng này.

Độc giả báo điện tử thích đọc mảng nào nhất?

Với mảng môi trường, chỉ khoảng hai phần mười (22%) người Mỹ được khảo sát hiện thường xuyên theo dõi tin bài mảng môi trường.

Trong khi đó khoảng một phần ba (35%) số người hiện thường xuyên theo dõi tin bài mảng chính trị và chính quyền, tỷ lệ cao nhất trong các mảng. Dù vậy chỉ có một phần mười (11%) muốn có thêm nhiều mảng thông tin này.

Với vòng quay tin tức 24/7, với những câu chuyện diễn biến liên tục, và có quá nhiều lựa chọn về đầu báo, cũng có nhiều người bắt đầu thấy ngại và muốn tránh đọc báo.

Đã có 4.339 người Mỹ trưởng thành tham gia trả lời khảo sát online từ 23/5 đến 29/5/2019, cho kết quả như biểu đồ trên. Tổng cộng tỷ lệ không tròn 100% vì câu trả lời được nhiều lựa chọn.

Survey Monkey

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: