Cập nhật: 14:34 13/07/2020

Minh bạch hóa trong đầu tư công bằng hình thức đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Năm 2019, số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng (ĐTQM) tăng mạnh, số lượng nhà thầu tham gia ĐTQM/tổng số nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đạt 11%, tăng so với năm 2018 (4,6%).

Minh bạch hóa trong đầu tư công bằng hình thức đấu thầu qua mạng

Với yêu cầu bắt buộc đăng tải HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với cả những gói thầu không áp dụng ĐTQM giúp hạn chế tình trạng không mua được hồ sơ mời thầu

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) mới đây cho biết, năm 2019, số lượng và giá trị các gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng đều tăng nhanh, đạt chỉ tiêu về giá trị theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Tin liên quan:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều triển khai quyết liệt ĐTQM. Đặc biệt, trong năm 2019, sau khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mở rộng phạm vi áp dụng ĐTQM đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, số lượng các gói thầu ĐTQM trong lĩnh vực này tăng lên đạt 4.727 gói thầu (chiếm 11,95%), tăng gấp 3 lần so với năm 2018; tổng giá trị các gói thầu này là 4.697 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2018.

Bộ KH&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện về mặt pháp lý đối với ĐTQM, cung cấp hướng dẫn quy trình và biểu mẫu đánh giá hồ sơ dự thầu đối với ĐTQM bao gồm cả việc đánh giá tự động một số phần trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời xây dựng lộ trình áp dụng ĐTQM cho giai đoạn 2020 - 2025 theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 để đảm bảo tính khoa học, phù hợp, giải quyết các tồn tại, khó khăn theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Năm 2019, Bộ KH&ĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn, quán triệt thực hiện ĐTQM theo đúng quy định nhằm tạo sự lan tỏa, giúp các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước chủ động nắm bắt, tích cực triển khai ĐTQM. Trong năm 2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, mở rộng tính năng, tiện ích, đáp ứng tối đa yêu cầu thực tế phục vụ người sử dụng. Cụ thể là nâng dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn lên tối đa 300MB/file.

Bên cạnh đó, trên cơ sở quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Bộ KH&ĐT đã tiến hành chỉnh sửa và nâng cấp các chức năng nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu qua mạng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đặc biệt là các cải tiến nổi bật về chức năng tham dự thầu của các nhà thầu, trong việc kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Với việc cải tiến chức năng này, hiện nhà thầu có thể kê khai trước thông tin doanh nghiệp, các báo cáo tài chính, hợp đồng đã và đang thực hiện, danh sách nhân sự chủ chốt và máy móc thiết bị. Sau đó, trong thời điểm nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu sẽ chỉ phải chọn các dữ liệu từ những trường thông tin đã nhập vào trước đó, không cần thao tác nhiều lần như trước đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một số nhà thầu cho biết, việc cải tiến các công cụ và chức năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã giúp giảm thiểu thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các nhà thầu, không phải lặp lại việc kê khai năng lực, kinh nghiệm; đồng thời tăng khả năng giám sát từ phía các chủ đầu tư, bên mời thầu, phát hiện kịp thời việc kê khai không trung thực, giảm được các hành vi tiêu cực trong ĐTQM.

Ngoài ra, thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng được quản lý khá đầy đủ, thống nhất đã tạo điều kiện cho các nhà thầu tra cứu, tiếp cận thông tin đấu thầu dễ dàng, kịp thời và tin cậy. Hơn nữa, từ sau khi Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019, với yêu cầu bắt buộc đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với cả những gói thầu không áp dụng ĐTQM cũng giúp hạn chế tình trạng không mua được hồ sơ mời thầu.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: