Cập nhật: 11:09 01/03/2024

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone cho nhà báo

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ trên iPhone giúp quản lý liên hệ dễ dàng hơn, từ việc thêm, xóa và đổi tên danh sách. Người dùng có thể tạo danh sách riêng biệt cho gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp trên ứng dụng “Danh bạ” của iPhone. Thao tác đơn giản như thêm số điện thoại vào danh sách, xóa hoặc đổi tên giúp tối ưu hóa quản lý danh bạ trên thiết bị.

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone cho nhà báo

Theo cài đặt mặc định, tất cả các số điện thoại trong danh bạ iPhone được lưu trữ trong danh sách “Tất cả liên hệ”. Tuy nhiên, bạn có thể chia nhóm các liên hệ này thành danh sách riêng biệt như Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp để quản lý dễ dàng hơn. Thao tác này giúp tìm kiếm dễ dàng hơn, đặc biệt là với những người có nhiều liên lạc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone cho nhà báo

Thêm danh sách danh bạ iPhone

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone cho nhà báo

Trong ứng dụng “Contacts” trên iPhone, bạn có thể thêm danh sách mới bằng cách chọn “Add List”, nhập tên danh sách và nhấn “Done”. Khi mở danh bạ, nhấn “Lists” để xem các danh sách đã tạo.

Thêm số điện thoại vào danh sách

Để thêm số vào danh sách, chọn “Add Contacts” trong danh sách mới, chọn số từ danh sách chung hoặc thêm số mới. Bạn có thể thêm một số vào nhiều danh sách. Kéo và thả cũng là cách khác để thêm số vào danh sách.

Xóa số điện thoại và tên danh sách

Hướng dẫn chia nhóm danh bạ iPhone cho nhà báo

Để xóa số điện thoại trong danh sách, vuốt tên liên lạc sang trái và chọn “Xóa”. Để đổi tên danh sách, giữ danh sách và chọn “Đổi tên”. Để xóa danh sách, giữ danh sách và chọn “Xóa”.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: