Cập nhật: 10:45 19/03/2021

React Native là nền tảng xây dựng ứng dụng di động dựa trên React

React Native được phát triển bởi Facebook cho phép phát triển ứng dụng đa nền tảng trên cả Android và iOS một mã nguồn bằng cách sử dụng JavaScript và React.

React Native là nền tảng xây dựng ứng dụng di động dựa trên React

Phát triển ứng dụng React Native bằng JavaScript, một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học, giúp giảm thiểu sự phức tạp.

React Native sử dụng cơ chế “bridge” để giao tiếp giữa mã nguồn JavaScript và các thành phần native của ứng dụng, giúp cải thiện hiệu suất so với các framework khác.

React Native có cộng đồng lớn và tích cực xây dựng các thư viện và công cụ hỗ trợ cho việc phát triển ứng dụng React Native.

React Native hỗ trợ tính năng Hot Reload, cho phép người phát triển xem kết quả ngay lập tức khi thay đổi mã nguồn mà không cần phải tải lại ứng dụng.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: