Cập nhật: 10:41 19/03/2021

NextJS - nền tảng JavaScript để xây dựng web frontend dựa trên React

NextJSgiúp xây dựng các ứng dụng web tĩnh hoặc động một cách dễ dàng và nhanh chóng.

NextJS - nền tảng JavaScript để xây dựng web frontend dựa trên React

NextJS trở thành một framework phổ biến và mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web hiện nay do hỗ trợ SSR mặc định, giúp tăng tốc độ tải trang và cải thiện hiệu suất ứng dụng web bằng cách tạo ra HTML tĩnh từ server trước khi gửi đến client.

NextJS cũng cho phép tạo ra các trang tĩnh tĩnh tại thời điểm build, giúp giảm tải cho máy chủ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

NextJS hỗ trợ HMR, cho phép phát hiện và áp dụng các thay đổi trực tiếp mà không cần tải lại trang, giúp phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

NextJS đi kèm với hệ thống routing tốt, giúp quản lý các route một cách dễ dàng và linh hoạt.

NextJS cho phép xây dựng các API backend trong cùng một ứng dụng, giúp quản lý tốt hơn cả client-side và server-side logic.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: