Cập nhật: 08:37 20/03/2021

LIGHTTPD là máy chủ web phát triển bởi Jan Kneschke

LIGHTTPD (viết tắt của “Lighty”) là máy chủ web mã nguồn mở nhẹ nhàng, nhanh chóng và tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống hơn so với các máy chủ web khác như Apache. LIGHTTPD thường được sử dụng cho các trang web có lưu lượng truy cập cao hoặc yêu cầu tính năng như web services hay streaming media.

LIGHTTPD là máy chủ web phát triển bởi Jan Kneschke

UWSGI là một công cụ web server gateway interface (WSGI) cũng như một ứng dụng mạnh mẽ cho việc chạy ứng dụng Python. Nó hỗ trợ nhiều giao thức input và output, cũng như nhiều module mở rộng giúp kết nối ứng dụng Python với các máy chủ web.

Sự khác biệt chính giữa LIGHTTPD và UWSGI là:

LIGHTTPD: là một máy chủ web độc lập với khả năng xử lý tài nguyên đồng thời tốt, chủ yếu tập trung vào việc cung cấp dịch vụ web và xử lý các yêu cầu HTTP.

UWSGI: tập chung vào việc kết nối ứng dụng Python với máy chủ web thông qua giao thức WSGI và cung cấp môi trường chạy ứng dụng mạnh mẽ với nhiều tính năng mở rộng.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: