Cập nhật: 16:52 19/03/2021

Scikit Learn thư viện phổ biến trong học máy và học sâu

Scikit-Learn là một thư viện mã nguồn mở được xây dựng cho nền tảng ngôn ngữ lập trình Python. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dùng xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học máy một cách dễ dàng và hiệu quả.

Scikit Learn thư viện phổ biến trong học máy và học sâu

Tính đến thời điểm hiện tại, Scikit-Learn là một trong những thư viện học máy phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học dữ liệu và học máy.

Một số đặc điểm nổi bật của Scikit-Learn bao gồm:

1. Dễ sử dụng: Scikit-Learn cung cấp một loạt các công cụ và API cho việc xử lý dữ liệu, chọn mô hình, huấn luyện và đánh giá hiệu suất của mô hình một cách đơn giản.

2. Hỗ trợ nhiều loại mô hình: Scikit-Learn cung cấp nhiều mô hình học máy phổ biến như hồi quy tuyến tính, phân loại, gom cụm, học không giám sát và nhiều mô hình khác.

3. Tích hợp với các thư viện cơ bản khác: Scikit-Learn có khả năng tích hợp tốt với các thư viện như NumPy, Pandas và Matplotlib để xử lý dữ liệu và trực quan hóa kết quả.

4. Tính mô-đun và linh hoạt: Scikit-Learn cho phép người dùng tùy chỉnh và kiểm soát các tham số của mô hình một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng bài toán cụ thể.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: