Cập nhật: 08:08 20/03/2021

Dart là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Google

Dart sử dụng chủ yếu để phát triển ứng dụng web và di động và được thiết kế để hỗ trợ xây dựng ứng dụng có hiệu suất cao và dễ bảo trì.

Dart là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Google

Đặc điểm của Dart bao gồm cú pháp đơn giản, hướng đối tượng mạnh mẽ, khả năng xử lý bất đồng bộ và công cụ phong phú hỗ trợ cho việc lập trình.

Dart có thể được sử dụng để lập trình backend cho web, thông qua việc sử dụng framework như Dart’s Aqueduct hoặc Angel.

Dart không chỉ được sử dụng cho phát triển ứng dụng di động với Flutter mà còn có thể được áp dụng để xây dựng các ứng dụng backend cho web.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: