Cập nhật: 16:05 19/03/2021

Cython là một ngôn ngữ lập trình mở rộng dựa trên Python

Cython được thiết kế để kết hợp sức mạnh của Python với hiệu suất của C/C++, cung cấp khả năng viết mã tương tự Python nhưng sau đó được biên dịch thành mã C, giúp tối ưu hoá hiệu suất khi chạy ứng dụng.

Cython là một ngôn ngữ lập trình mở rộng dựa trên Python

Cython là công cụ hữu ích cho người phát triển ứng dụng cần sự kết hợp giữa đơn giản và hiệu suất trong quá trình phát triển. Các đặc điểm nổi bật của Cython bao gồm:

1. Tối ưu hiệu suất: Cython cho phép tối ưu hoá mã nguồn Python để chạy tối ưu hơn so với mã Python thông thường.

2. Tích hợp dễ dàng: Cython có thể tích hợp trực tiếp với mã nguồn Python và C/C++, giúp người phát triển dễ dàng mở rộng ứng dụng hiện có.

3. Hỗ trợ C/C++: Cython hỗ trợ tương thích ngược với cả mã C/C++, cho phép tích hợp các thư việnmodule đã có sẵn đồng thời tận dụng sức mạnh của Cython.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: