Cập nhật: 11:01 19/03/2021

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ mã nguồn mở

MongoDB phù hợp cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu linh hoạt và có cấu trúc không cố định.

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ mã nguồn mở

MongoDB được xây dựng dựa trên cấu trúc NoSQL, giúp hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không cấu trúc và dễ mở rộng. MongoDB sử dụng mô hình document-based, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON-like document, linh hoạt và dễ hiểu.

MongoDB hỗ trợ các tính năng như replica sets và sharding, giúp cải thiện tính sẵn sàng và hiệu suất của cơ sở dữ liệu. MongoDB cung cấp các công cụ mạnh mẽ như aggregation framework, text search, và indexing để tối ưu hóa truy vấn và tìm kiếm dữ liệu. MongoDB được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và mobile, hỗ trợ cho việc xây dựng các hệ thống hiệu quả và linh hoạt.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: