Cập nhật: 10:59 19/03/2021

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở

PostgreSQL có nhiều tính năng mở rộng và đáng tin cậy. PostgreSQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu khác nhau và cung cấp các tính năng mở rộng cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu.

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở

PostgreSQL được thiết kế để xử lý / phân tải công việc lớn và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu về hiệu suất. PostgreSQL hỗ trợ phân cụm và khả năng mở rộng linh hoạt giúp hệ thống có thể mở rộng dễ dàng khi cần.

PostgreSQL cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống. PostgreSQL có cộng đồng sáng tạo giúp việc hỗ trợ, phát triển và cải thiện hệ thống trở nên hiệu quả.

So sánh PostgreSQL và MariaDB

PostgreSQL và MariaDB là hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa chúng:

1. Sự phát triển: PostgreSQL được phát triển từ năm 1986, trong khi MariaDB là một fork của MySQL đã phát triển từ năm 2009.

2. Hiệu suất: PostgreSQL thường được coi là mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý dữ liệu lớn hơn, trong khi MariaDB có hiệu suất tốt hơn với ứng dụng đơn giản và dữ liệu nhỏ.

3. Ngôn ngữ truy vấn: PostgreSQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL chuẩn và cung cấp nhiều tính năng mở rộng, trong khi MariaDB tập trung vào tương thích ngược với MySQL.

4. Cộng đồng: PostgreSQL có cộng đồng lớn và chuyên nghiệp, trong khi MariaDB cũng có sự hỗ trợ từ cộng đồng nhưng chưa được phát triển đồng đều như PostgreSQL.

Chủ đề:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

© Công ty Phần mềm & Truyền thông VIỆT LONG
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: https://vietlong.org
Facebook: